Екипът ни изготвя и представя писмени разработи с ниво на плагиатство под 2%. Нито една разработка не може да бъде 100% уникална, заради сходство с ключови думи, които биха могли да бъдат открити. Доверете ни се, както го направиха стотици доволни студенти и ученици. Цените, на които работим са сред най-ниските в бранша, за сметка на качеството и сигурността. Kрайната цена може да разберете след запитване. Цената се определя от сложността на темата. Ценовата ни политика е:

ЦЕНИ*
Вид проект 30+ дни До 15 дни Експресно (между 8 часа и 2 дни)
Дипломни работи (до 60 стр.)*** 6 лв./стр. 10 лв./стр. 20 – 40 лв./стр.**
Магистърски тези (м/у 60-80 стр.)***  7 лв./стр. 11 лв./стр. 22-42 лв./стр.**
Докторантски разработки (над 100стр.)*** 8лв./стр.  12 лв./стр. 23-44 лв./стр.**
Курсови работи 5 лв./стр. 7 лв./стр. 10лв./стр.
Реферати 5 лв./стр. 7 лв./стр. 10лв./стр.
ЕСЕ 6 лв./стр. 7 лв. /стр. 10 лв./стр.
Презентации 40 лв./стр. 50 лв./стр. 70 лв./стр.
Журналистически текстове По договаряне;
Анализи; проучвания; друг вид писмени файлове; Корекции на вече направени от клиента проекти; По договаряне;

 

  • Крайната цена може да разберете след запитване. Цената се определя от сложността на темата.

.* * Според проекта.

. * * * Всеки клиент, който ни се довери за направата на дипломна работа, магистърска теза или докторантура, ще получи БЕЗПЛАТНО: Презентация, резюме, анотация, отговори на въпроси от рецензия.

! ! ! Важно – всички корекции, причините по наша вина са напълно БЕЗПЛАТНИ. Корекции, свързани с добавяне на страници, които не са предварително зададени, се ЗАПЛАЩАТ.

ЗАПЛАЩАНЕ

Заплащането е важна част от изпълняването на даден проект. С цел по-голяма сигурност, както на клиента, така и за нас, сме създали система, която да гарантира защитата и на двете страни.

След направата на запитване, клиентът получава оферта за направата на даден проект. Той може да я потвърди, като заплати частично или цялостно проекта. Офертата, направена от нас, се счита за официално предложение. Схемата на заплащане е:

 

ЗАПЛАЩАНЕ
Дипломни работи 30% от сумата преди започване на работа; 70% след изготвяне на проекта.
Магистърски тези 40% от сумата преди започване на работа; 60% след изготвяне на проекта.
Докторантски разработки 50% от сумата преди започване на работа; 50% след изготвяне на проекта.
Курсови работи Цялата сума преди започне на работа.
Реферати Цялата сума преди започне на работа.
ЕСЕ Цялата сума преди започне на работа.
Презентации Цялата сума преди започне на работа.
Журналистически текстове По договаряне
Анализи; проучвания; друг вид писмени файлове. По договаряне

Уважаеми студенти и ученици, искаме да ви уведомим, че изпращането на цялата разработка (при дипломни, магистърски тези и дисертации), се осъществява в защитен файл. Клиентът вижда теста, защитен чрез нашите системи, който не позволява използването му, без предварително заплащане. След превод на останалата част от сумата, клиентът получава цялата разработка. Ако имате нужда от нашата помощ направете вашето: ЗАПИТВАНЕ