ЕСЕ. Какво е това и как се пише?

Думата „есе“ идва от френски език и исторически се връща към латинската дума exagium (претегляне). ЕСЕТО е  прозаична композиция с малък обем и свободна композиция , изразяваща индивидуални впечатления и мисли по конкретен повод или въпрос и очевидно не претендира за окончателно или изчерпателно тълкуване на темата. Големият енциклопедичен речник дава следното определение: „Есе е […]

Как да планирате писането на магистърска теза в срок

За да напишете магистърска теза навреме , е по-добре да започнете работа около година и половина преди очакваната дата на защита. Този подход ви позволява внимателно да планирате всички необходими дейности: съставете работен план, изберете изследователска тема, необходимия списък от справки и др. Защо да пишем магистърска теза? – Съставянето и защитата на магистърска изследователска […]

Как да сменим ръководителя в процеса на писане на дипломна работа?

По време на писането на дипломната работа  може да възникне междуличностно несъгласие между студента и неговия научен ръководител. Ако в тази ситуация не може да се постигне компромис, студентът може да смени своя ръководител. 6 причини сами да смените ръководителя на дипломната си работа: промяна на темата на изследването; приключване на договорните отношения на ръководителя […]