Как да планирате писането на магистърска теза в срок

За да напишете магистърска теза навреме , е по-добре да започнете работа около година и половина преди очакваната дата на защита. Този подход ви позволява внимателно да планирате всички необходими дейности: съставете работен план, изберете изследователска тема, необходимия списък от справки и др. Защо да пишем магистърска теза? – Съставянето и защитата на магистърска изследователска […]