Как се пише реферат?

Да се научим да пишем научни текстове! Писането и защитата на реферат е една от формите на сертификация на знанията. Рефератът НЕ е буквално копиране на статия или книга. Рефератът НЕ е написване на текст от един източник. Рефератът НЕ е преглед на литература, т.е. не е само анализ по източник. Рефератът се състои от […]